Velkommen til klappehat.dk vi arbejder på en bedre hjemmeside ;-)

Kontakt evt Rene´på 32972830

eller på klaphat@post5.tele.dk

Klappehatten er beskyttet fra 1984

Klappehat er varemærkeregistreret